abbreviation of possessive pronoun

listen to the pronunciation of abbreviation of possessive pronoun
الإنجليزية - الإنجليزية
pos pron
abbreviation of possessive pronoun

  الواصلة

  ab·bre·vi·a·tion of pos·ses·sive pro·noun

  التركية النطق

  ıbrivieyşın ıv pızesîv prōnaun

  النطق

  /əˌbrēvēˈāsʜən əv pəˈzesəv ˈprōnoun/ /əˌbriːviːˈeɪʃən əv pəˈzɛsɪv ˈproʊnaʊn/

  كلمة اليوم

  subintelligitur
المفضلات