abbreviation of adjudication

listen to the pronunciation of abbreviation of adjudication
الإنجليزية - التركية
(Kanun) müzayede tutanağı özeti
abbreviation of adjudication

  الواصلة

  ab·bre·vi·a·tion of ad·ju·di·ca·tion

  التركية النطق

  ıbrivieyşın ıv ıcudıkeyşın

  النطق

  /əˌbrēvēˈāsʜən əv əˌʤo͞odəˈkāsʜən/ /əˌbriːviːˈeɪʃən əv əˌʤuːdəˈkeɪʃən/

  كلمة اليوم

  epiphany
المفضلات