abbreviation for australian standard

listen to the pronunciation of abbreviation for australian standard
الإنجليزية - التركية

تعريف abbreviation for australian standard في الإنجليزية التركية القاموس.

as
dahi
as
için
as
(bağlaç) ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
as
suretle
as
irken
as
-irken; -dikçe: I nabbed him as he was going out the door. Kapıdan çıkarken yakaladım. He's taking life more seriously as he gets
as
bağ
as
rağmen
as
madem
as
o veçhile
as
-diği gibi
as
veçhile
as
-dığı için
as
-irken
as
(Bilgisayar) adı
as
de (dahi anlamında)
as
karşın
as
iken
as
(İnşaat) gibi
as
This is as good as that
الإنجليزية - الإنجليزية
as
abbreviation for standard
std
abbreviation for australian standard

  الواصلة

  ab·bre·vi·a·tion for Aus·tral·ian stand·ard

  التركية النطق

  ıbrivieyşın fôr ôstreylyın ständırd

  النطق

  /əˌbrēvēˈāsʜən ˈfôr ôˈstrālyən ˈstandərd/ /əˌbriːviːˈeɪʃən ˈfɔːr ɔːˈstreɪljən ˈstændɜrd/

  كلمة اليوم

  eschatology
المفضلات