a written declaration affirming that a person acted voluntarily

listen to the pronunciation of a written declaration affirming that a person acted voluntarily
الإنجليزية - الإنجليزية
Acknowledgment
a written declaration affirming that a person acted voluntarily

  الواصلة

  a writ·ten dec·la·ra·tion affirming that a per·son acted vol·un·ta·ri·ly

  التركية النطق

  ı rîtın deklıreyşın ıfırmîng dhıt ı pırsın äktıd välınterıli

  النطق

  /ə ˈrətən ˌdeklərˈāsʜən əˈfərməɴɢ ᴛʜət ə ˈpərsən ˈaktəd ˌvälənˈterəlē/ /ə ˈrɪtən ˌdɛklɜrˈeɪʃən əˈfɜrmɪŋ ðət ə ˈpɜrsən ˈæktəd ˌvɑːlənˈtɛrəliː/

  كلمة اليوم

  gargoyle
المفضلات