a word form expressing smallness or youth

listen to the pronunciation of a word form expressing smallness or youth
a word form expressing smallness or youth

  التركية النطق

  ı wırd fôrm îkspresîng smôlnıs ır yuth

  النطق

  /ə ˈwərd ˈfôrm əkˈspresəɴɢ ˈsmôlnəs ər ˈyo͞oᴛʜ/ /ə ˈwɜrd ˈfɔːrm ɪkˈsprɛsɪŋ ˈsmɔːlnəs ɜr ˈjuːθ/

  كلمة اليوم

  materfamilias
المفضلات