a woman's undergarment that combines a girdle and panties

listen to the pronunciation of a woman's undergarment that combines a girdle and panties
الإنجليزية - الإنجليزية
panty girdle
a woman's undergarment that combines a girdle and panties

  الواصلة

  a woman's un·der·gar·ment that combines a gir·dle and pant·ies

  التركية النطق

  ı wûmınz ʌndırgärmınt dhıt kımbaynz ı gırdıl ınd päntiz

  النطق

  /ə ˈwo͝omənz ˈəndərˌgärmənt ᴛʜət kəmˈbīnz ə ˈgərdəl ənd ˈpantēz/ /ə ˈwʊmənz ˈʌndɜrˌɡɑːrmənt ðət kəmˈbaɪnz ə ˈɡɜrdəl ənd ˈpæntiːz/

  كلمة اليوم

  abscond
المفضلات