a wine term to describe the high alcohol content in a wine

listen to the pronunciation of a wine term to describe the high alcohol content in a wine
الإنجليزية - التركية

تعريف a wine term to describe the high alcohol content in a wine في الإنجليزية التركية القاموس.

heady
{s} kuvvetli
heady
{s} kuvvetli, sert, çarpıcı (esans/içki)
heady
{s} çarpan
heady
sert
heady
(alkol) sarhoş edici
heady
çarpıcı
heady
heyecanlı
heady
başı dönmüş
heady
(sıfat) inatçı, dik kafalı, sert, kuvvetli, kafa yapan, çarpan, düşüncesiz, atak, kurnaz, açıkgöz, uyanık
heady
{s} açıkgöz
heady
{s} inatçı
heady
{s} atak
heady
çarpıcı inatçı
heady
kafa tutan
heady
{s} dik kafalı
heady
{s} kafa yapan
heady
rahat/sert/acele
heady
{s} uyanık
الإنجليزية - الإنجليزية
heady
a wine term to describe the high alcohol content in a wine

  الواصلة

  a wine term to de·scribe the high al·co·hol con·tent in a wine

  التركية النطق

  ı wayn tırm tı dîskrayb dhi hay älkıhäl kıntent în ı wayn

  النطق

  /ə ˈwīn ˈtərm tə dəˈskrīb ᴛʜē ˈhī ˈalkəˌhäl kənˈtent ən ə ˈwīn/ /ə ˈwaɪn ˈtɜrm tə dɪˈskraɪb ðiː ˈhaɪ ˈælkəˌhɑːl kənˈtɛnt ɪn ə ˈwaɪn/

  كلمة اليوم

  theriac
المفضلات