a volley of abuse or denunciation

listen to the pronunciation of a volley of abuse or denunciation
الإنجليزية - الإنجليزية
broadside
a volley of abuse or denunciation

  الواصلة

  a vol·ley of a·buse or de·nun·ci·a·tion

  التركية النطق

  ı väli ıv ıbyus ır dînʌnsieyşın

  النطق

  /ə ˈvälē əv əˈbyo͞os ər dəˌnənsēˈāsʜən/ /ə ˈvɑːliː əv əˈbjuːs ɜr dɪˌnʌnsiːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  recto
المفضلات