a vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants

listen to the pronunciation of a vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants
الإنجليزية - التركية

تعريف a vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants في الإنجليزية التركية القاموس.

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Dağcılar şafaktan önce uyandı. - The climbers awoke before daybreak.

Dağ birçok dağcıları cezbediyor. - The mountain attracts many climbers.

climber
tırmanıcı

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

Tırmanıcılar çatlak içine düştükten sonra yok oldu. - The climbers perished after falling into a crevasse.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
climber
a vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants

  الواصلة

  a vine or climb·ing plant that read·i·ly grows up a sup·port or over oth·er plants

  التركية النطق

  ı vayn ır klaymîng plänt dhıt redıli grōz ʌp ı sıpôrt ır ōvır ʌdhır plänts

  النطق

  /ə ˈvīn ər ˈklīməɴɢ ˈplant ᴛʜət ˈredəlē ˈgrōz ˈəp ə səˈpôrt ər ˈōvər ˈəᴛʜər ˈplants/ /ə ˈvaɪn ɜr ˈklaɪmɪŋ ˈplænt ðət ˈrɛdəliː ˈɡroʊz ˈʌp ə səˈpɔːrt ɜr ˈoʊvɜr ˈʌðɜr ˈplænts/

  كلمة اليوم

  sesquipedalian
المفضلات