a tough and combative person

listen to the pronunciation of a tough and combative person
الإنجليزية - الإنجليزية
hard-ass

Hopefully you don't take such a hard-ass approach as this.

a tough and combative person

  الواصلة

  a tough and com·bat·ive per·son

  التركية النطق

  ı tʌf ınd kımbätîv pırsın

  النطق

  /ə ˈtəf ənd kəmˈbatəv ˈpərsən/ /ə ˈtʌf ənd kəmˈbætɪv ˈpɜrsən/

  كلمة اليوم

  manitou
المفضلات