a sweetmeat, preserved fruits

listen to the pronunciation of a sweetmeat, preserved fruits
الإنجليزية - التركية

تعريف a sweetmeat, preserved fruits في الإنجليزية التركية القاموس.

conserve
{f} muhafaza etmek
conserve
korumak

Tom suyu korumak istedi. - Tom wanted to conserve water.

Ayılar uyuduğunda ya da uzandığında onların duruşları ısıdan kurtulmak ya da onu korumak isteyip istemediklerine bağlıdır. - When bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.

conserve
{f} konservesini yapmak
conserve
koruma altında tutmak
conserve
(Denizbilim) karşıt
conserve
koru

Cephaneyi korumalıyız. - We need to conserve ammo.

Doğal kaynaklarımızı korumaya çalışmalıyız. - We must try to conserve our natural resources.

conserve
{i} reçel
conserve
şeker ile muhafaza etmek
conserve
reçel yap/koru
conserve
(isim) reçel
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} conserve
a sweetmeat, preserved fruits
المفضلات