a sudden, violent, and temporary effort or emotion; as, a spasm of repentance

listen to the pronunciation of a sudden, violent, and temporary effort or emotion; as, a spasm of repentance
الإنجليزية - التركية

تعريف a sudden, violent, and temporary effort or emotion; as, a spasm of repentance في الإنجليزية التركية القاموس.

spasm
kasılma
spasm
i., tıb. spazm, kasınç, kasılım, kasılma
spasm
sinir kasılması
spasm
ıspazmos
spasm
birden gelip geçen heyecan veya gayret
spasm
{i} çırpınma
spasm
{i} ağrı
spasm
{i} spazm

Ben sol bacağımda bir tür spazm hissediyorum. - I feel a sort of spasm in my left leg.

spasm
(Tıp) Bir kasın istek dışında olara birdenbire ve şiddetle kasılası, spazm
الإنجليزية - الإنجليزية
spasm
a sudden, violent, and temporary effort or emotion; as, a spasm of repentance
المفضلات