a statement that leads to an infinite and instant contradiction

listen to the pronunciation of a statement that leads to an infinite and instant contradiction
الإنجليزية - التركية

تعريف a statement that leads to an infinite and instant contradiction في الإنجليزية التركية القاموس.

paradox
{i} mantıkla çelişen ama doğru olan söz
paradox
çatışkı
paradox
(Ticaret) tutarsızlık
paradox
yanıltmaç
paradox
çelişme,paradoks
paradox
{i} çelişki
paradox
(Tıp) Zıt olma hali, zıddiyet
paradox
{i} paradoks

Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur. - Paradoxically, the President of Turkey is the de jure head of state but has no legal role in government.

الإنجليزية - الإنجليزية
paradox
a statement that leads to an infinite and instant contradiction

  الواصلة

  a state·ment that leads to an in·fi·nite and in·stant con·tra·dic·tion

  التركية النطق

  ı steytmınt dhıt lidz tı ın înfınıt ınd înstınt käntrıdîkşın

  النطق

  /ə ˈstātmənt ᴛʜət ˈlēdz tə ən ˈənfənət ənd ˈənstənt ˌkäntrəˈdəksʜən/ /ə ˈsteɪtmənt ðət ˈliːdz tə ən ˈɪnfənət ənd ˈɪnstənt ˌkɑːntrəˈdɪkʃən/

  كلمة اليوم

  beestings
المفضلات