a state of excessive gas in the alimentary canal

listen to the pronunciation of a state of excessive gas in the alimentary canal
الإنجليزية - التركية

تعريف a state of excessive gas in the alimentary canal في الإنجليزية التركية القاموس.

flatulence
midedeki gaz
flatulence
gazlı olma
gas
benzin

Ben, genellikle bu servis istasyonunda arabaya benzin alırım. - I usually gas up the car at this service station.

Arabam çok benzin yakar. - My car burns a lot of gas.

gas
zırva
flatulence
geğirti
flatulence
{i} yüksekten atma
flatulence
(Tıp) Gazlı (yelli) olma
flatulence
{i} midede gaz toplanması
flatulence
{i} hava atma
flatulence
{i} tantana
flatulence
{i} gazı olma
gas
{i} övünme
gas
{i} matrak şey
gas
{i} atıp tutma
gas
{i} havagazı; doğalgaz
gas
{f} gaz vermek
gas
argo olağanüstü şey
gas
{i} hava civa
الإنجليزية - الإنجليزية
gas
flatulence
a state of excessive gas in the alimentary canal

  الواصلة

  a state of ex·ces·sive gas in the al·i·men·ta·ry ca·nal

  التركية النطق

  ı steyt ıv îksesîv gäs în dhi älımentıri kınäl

  النطق

  /ə ˈstāt əv əkˈsesəv ˈgas ən ᴛʜē ˌaləˈmentərē kəˈnal/ /ə ˈsteɪt əv ɪkˈsɛsɪv ˈɡæs ɪn ðiː ˌæləˈmɛntɜriː kəˈnæl/

  كلمة اليوم

  sansculotte
المفضلات