a snake god in religions of west africa and elsewhere

listen to the pronunciation of a snake god in religions of west africa and elsewhere
الإنجليزية - التركية

تعريف a snake god in religions of west africa and elsewhere في الإنجليزية التركية القاموس.

zombie
zombi

Zombi kıyameti yakın! - The zombie apocalypse is nigh!

Zombiler hakkında ne biliyorsun? - What do you know about zombies?

zombie
ölü gibi kimse
zombie
uyuşuk kimse
zombie
ruh
zombie
doğaüstü güç
zombie
{i} yaşayan ölü
zombie
{i} yılan tanrı [afr.]
zombie
yılan tanrı
الإنجليزية - الإنجليزية
zombie
a snake god in religions of west africa and elsewhere

  الواصلة

  a snake God in religions of west Af·ri·ca and else·where

  التركية النطق

  ı sneyk gäd în rilîcınz ıv west äfrıkı ınd elswer

  النطق

  /ə ˈsnāk ˈgäd ən rēˈləʤənz əv ˈwest ˈafrəkə ənd ˈelˌswer/ /ə ˈsneɪk ˈɡɑːd ɪn riːˈlɪʤənz əv ˈwɛst ˈæfrəkə ənd ˈɛlˌswɛr/

  كلمة اليوم

  footle
المفضلات