a small piece broken from a larger piece of solid material

listen to the pronunciation of a small piece broken from a larger piece of solid material
الإنجليزية - التركية

تعريف a small piece broken from a larger piece of solid material في الإنجليزية التركية القاموس.

chip
{i} yonga
chip
{i} çentik
chip
kırmık
chip
havalandırmak top
chip
iz
chip
(patates/vb.) doğramak
chip
küçük parça
chip
(Mühendislik) talas
chip
(deyim) hareket ve konuşmasında ailesine benzeyen kimse ,babasının oğlu
chip
(isim) yonga, çentik, çatlak, kırıntı, iz; patates kızartması; fiş, marka, para, mikrodevre (bilgisayar); çöp
chip
kurumuş tezek parçası
chip
{i} (Bilgisayar) çip, yonga
chip
{i} fiş
chip
lezzetsiz kuru yiyecek
chip
{i} ufanak,yonga
chip
{f} budamak
chip
küçük kıymetli taş parçası
chip
{f} kırılmak
chip
cips

Patates cipsinde çok gıda yok. - There isn't much nutrition in potato chips.

Tom Mary ve John'a biraz patates cipsi sundu. - Tom offered Mary and John some potato chips.

chip
sepet örücülüğünde kullanılan hasır
الإنجليزية - الإنجليزية
chip
a small piece broken from a larger piece of solid material

  الواصلة

  a small piece bro·ken from a larg·er piece of sol·id ma·te·ri·al

  التركية النطق

  ı smôl pis brōkın fırm ı lärcır pis ıv sälıd mıtîriıl

  النطق

  /ə ˈsmôl ˈpēs ˈbrōkən fərm ə ˈlärʤər ˈpēs əv ˈsäləd məˈtərēəl/ /ə ˈsmɔːl ˈpiːs ˈbroʊkən fɜrm ə ˈlɑːrʤɜr ˈpiːs əv ˈsɑːləd məˈtɪriːəl/
المفضلات