a small bird of prey (falco subbuteo) from southern europe and northern africa

listen to the pronunciation of a small bird of prey (falco subbuteo) from southern europe and northern africa
الإنجليزية - التركية

تعريف a small bird of prey (falco subbuteo) from southern europe and northern africa في الإنجليزية التركية القاموس.

hobby
hobi

Kuş gözlemciliği güzel bir hobi. - Bird watching is a nice hobby.

Hobinden bahsettin mi? - Did you talk about your hobby?

hobby
{i} özel zevk
hobby
(Tıp) Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi
hobby
düşkü
hobby
{i} merak

Tom kendine meraklı diyor. - Tom calls himself a hobbyist.

Tom model demiryolu meraklısı. - Tom is a model railroad hobbyist.

hobby
Falco subbuteo
hobby
ride a hobby aşırı bir meraka sahip olmak
hobby
{i} delice doğan
الإنجليزية - الإنجليزية
hobby
a small bird of prey (falco subbuteo) from southern europe and northern africa

    الواصلة

    a small Bird of prey (falco subbuteo) from south·ern Eu·rope and north·ern Af·ri·ca

    النطق

    كلمة اليوم

    mojo
المفضلات