a similar period observed on another star

listen to the pronunciation of a similar period observed on another star
الإنجليزية - الإنجليزية
Maunder minimum
a similar period observed on another star

  الواصلة

  a si·mi·lar pe·ri·od ob·served on an·oth·er star

  التركية النطق

  ı sîmılır pîriıd ıbzırvd ôn ınʌdhır stär

  النطق

  /ə ˈsəmələr ˈpərēəd əbˈzərvd ˈôn əˈnəᴛʜər ˈstär/ /ə ˈsɪməlɜr ˈpɪriːəd əbˈzɜrvd ˈɔːn əˈnʌðɜr ˈstɑːr/

  كلمة اليوم

  languid
المفضلات