a sign by which a future event may be known or foretold

listen to the pronunciation of a sign by which a future event may be known or foretold
الإنجليزية - التركية

تعريف a sign by which a future event may be known or foretold في الإنجليزية التركية القاموس.

prognostic
(Tıp) hastalığın seyri
prognostic
kehanet
prognostic
prognostik
prognostic
işaret
prognostic
neticeyi önceden gösteren
prognostic
prognoz için hüküm verdirecek belirti
prognostic
alamet
prognostic
{s} prognoz ile ilgili
prognostic
(Tıp) Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik
prognostic
{s} sonucu önceden haber veren
prognostic
haber veren
prognostic
(Tıp) Prognoz'la ilgili
prognostic
prognozla ilgili
prognostic
{i} belirti
prognostic
kılavuzluk eden
الإنجليزية - الإنجليزية
prognostic

Her frolics, and pursues her tail no more. Jonathan Swift.

a sign by which a future event may be known or foretold

  الواصلة

  a sign by which a fu·ture e·vent May be known or fore·told

  التركية النطق

  ı sayn bay hwîç ı fyuçır ivent mey bi nōn ır fôrtōld

  النطق

  /ə ˈsīn ˈbī ˈhwəʧ ə ˈfyo͞oʧər ēˈvent ˈmā bē ˈnōn ər fôrˈtōld/ /ə ˈsaɪn ˈbaɪ ˈhwɪʧ ə ˈfjuːʧɜr iːˈvɛnt ˈmeɪ biː ˈnoʊn ɜr fɔːrˈtoʊld/

  كلمة اليوم

  sciapodous
المفضلات