a short time; a few moments

listen to the pronunciation of a short time; a few moments
الإنجليزية - التركية

تعريف a short time; a few moments في الإنجليزية التركية القاموس.

a little while
bir süre
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} a little while
a short time; a few moments
المفضلات