a short form of statistics (data, figures)

listen to the pronunciation of a short form of statistics (data, figures)
الإنجليزية - التركية

تعريف a short form of statistics (data, figures) في الإنجليزية التركية القاموس.

a form of
formun
الإنجليزية - الإنجليزية
stats

What do the stats tell us?.

a short form of statistics (data, figures)
المفضلات