a series of illustrative or explanatory notes on any important work

listen to the pronunciation of a series of illustrative or explanatory notes on any important work
الإنجليزية - التركية

تعريف a series of illustrative or explanatory notes on any important work في الإنجليزية التركية القاموس.

commentary
{i} yorum

Kimin yoruma ihtiyacı var? - Who needs commentary?

commentary
{i} eleştiri
commentary
röportaj
commentary
anlatma
commentary
açımlama
commentary
açıklama
commentary
nakil
commentary
(maç/vb.) anlatma
commentary
{i} tefsir
commentary
anlatım/yorum
الإنجليزية - الإنجليزية
commentary
a series of illustrative or explanatory notes on any important work

  الواصلة

  a se·ries of il·lus·tra·tive or ex·plan·a·to·ry notes on a·ny im·por·tant work

  التركية النطق

  ı sîriz ıv îlʌstrıtîv ır îksplänıtôri nōts ôn eni împôrtınt wırk

  النطق

  /ə ˈsərēz əv əˈləstrətəv ər əkˈsplanəˌtôrē ˈnōts ˈôn ˈenē əmˈpôrtənt ˈwərk/ /ə ˈsɪriːz əv ɪˈlʌstrətɪv ɜr ɪkˈsplænəˌtɔːriː ˈnoʊts ˈɔːn ˈɛniː ɪmˈpɔːrtənt ˈwɜrk/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات