a sentiment, opinion, idea, sense

listen to the pronunciation of a sentiment, opinion, idea, sense
الإنجليزية - التركية

تعريف a sentiment, opinion, idea, sense في الإنجليزية التركية القاموس.

notion
düşünce

Onun memleketi terk etme düşüncesi yoktu. - He had no notion of leaving his hometown.

notion
{i} kavram

Zaman kavramının sadece bir yanılsamadan ibaret olduğunu anlamak için sonsuzluk denizlerini geçtim. - I've crossed the seas of eternity to understand that the notion of time is nothing but an illusion.

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

notion
{i} görüş

Onun ona çok kızgın olduğu hususunda bir görüşü vardı. - He had a notion that she was very angry with him.

notion
fikir/kavram
notion
ani fikir
notion
inanç
notion
(Tekstil) tuhafiye malzemesi
notion
fikir
notion
görüş kanı
notion
ABD tuhafiye
notion
tasarım
notion
{i} heves
notion
{i} kanı
notion
sanı
notion
{i} eğilim
notion
{i} heves; ani fikir: She goes whenever she takes a notion. Aklına estiği zaman gidiyor
notion
tasım
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} notion
a sentiment, opinion, idea, sense
المفضلات