a scientist trained in psychology

listen to the pronunciation of a scientist trained in psychology
الإنجليزية - التركية

تعريف a scientist trained in psychology في الإنجليزية التركية القاموس.

psychologist
ruhbilimci
psychologist
(Tıp) Psikoloji uzanı, psikolog
psychologist
tinbilimci
psychologist
{i} psikolog

Niçin Tom'un bir psikolog olmayı seçtiğini düşünüyorsun? - Why do you think Tom chose to become a psychologist?

Benim için sürpriz oldu, ünlü psikolog çocuk kaçırmakla suçlandı. - To my surprise, the noted psychologist was accused of a kidnapping.

الإنجليزية - الإنجليزية
psychologist
a scientist trained in psychology

  الواصلة

  a Sci·entist trained in psy·cho·lo·gy

  التركية النطق

  ı sayıntîst treynd în saykälıci

  النطق

  /ə ˈsīəntəst ˈtrānd ən sīˈkäləʤē/ /ə ˈsaɪəntɪst ˈtreɪnd ɪn saɪˈkɑːləʤiː/

  كلمة اليوم

  casanova
المفضلات