a rustic; a countryman; a field laborer

listen to the pronunciation of a rustic; a countryman; a field laborer
الإنجليزية - التركية

تعريف a rustic; a countryman; a field laborer في الإنجليزية التركية القاموس.

ploughman
sabancı
ploughman
{i} köylü
ploughman
{i} saban süren kimse
ploughman
{i} çiftçi
plowman
{i} köylü
plowman
{i} çiftçi
plowman
{i} saban süren kimse
plowman
rençper
الإنجليزية - الإنجليزية
plowman
ploughman
a rustic; a countryman; a field laborer
المفضلات