a rule used to choose among solutions to a problem

listen to the pronunciation of a rule used to choose among solutions to a problem
الإنجليزية - التركية

تعريف a rule used to choose among solutions to a problem في الإنجليزية التركية القاموس.

principle
{i} ana

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

principle
{i} esas
principle
ilke

İlkelerine göre hareket etmelisin. - You must act according to your principles.

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

O, prensiplerine sadık kalıyor. - He remains loyal to his principles.

O prensiplerine sadık kaldı. - He remained steadfast to his principles.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
الإنجليزية - الإنجليزية
principle

The principle of least privilege holds that a process should only receive the permissions it needs.

a rule used to choose among solutions to a problem

  الواصلة

  a rule used to choose a·mong solutions to a prob·lem

  التركية النطق

  ı rul yuzd tı çuz ımʌng sıluşınz tı ı präblım

  النطق

  /ə ˈro͞ol ˈyo͞ozd tə ˈʧo͞oz əˈməɴɢ səˈlo͞osʜənz tə ə ˈpräbləm/ /ə ˈruːl ˈjuːzd tə ˈʧuːz əˈmʌŋ səˈluːʃənz tə ə ˈprɑːbləm/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات