a royalist supporter of charles i during the english civil war

listen to the pronunciation of a royalist supporter of charles i during the english civil war
الإنجليزية - الإنجليزية
cavalier
a royalist supporter of charles i during the english civil war

  الواصلة

  a roy·al·ist sup·port·er of Charles i dur·ing the Eng·lish ci·vil war

  التركية النطق

  ı royılîst sıpôrtır ıv çärlz ay dyûrîng dhi înglîş sîvıl wôr

  النطق

  /ə ˈroiələst səˈpôrtər əv ˈʧärlz ˈī ˈdyo͝orəɴɢ ᴛʜē ˈəɴɢləsʜ ˈsəvəl ˈwôr/ /ə ˈrɔɪəlɪst səˈpɔːrtɜr əv ˈʧɑːrlz ˈaɪ ˈdjʊrɪŋ ðiː ˈɪŋlɪʃ ˈsɪvəl ˈwɔːr/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات