a routine (function) specific to a class or object

listen to the pronunciation of a routine (function) specific to a class or object
الإنجليزية - التركية

تعريف a routine (function) specific to a class or object في الإنجليزية التركية القاموس.

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Onun yöntemleri bilimsel değildir. - His methods are not scientific.

Bu iki yöntemden biri doğrudur. - One of these two methods is right.

method
metot

Bu metot kesin çalışacaktır. - This method is sure to work.

O metotlarında zamanın gerisindedir. - He's behind the times in his methods.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

method
tertip
method
{i} metod

Senin metodlarınla hiçbir şekilde aynı fikirde değilim. - I don't agree with your methods at all.

Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur. - Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence.

method
{i} tarz
الإنجليزية - الإنجليزية
method
a routine (function) specific to a class or object
المفضلات