a rise in relative sea level

listen to the pronunciation of a rise in relative sea level
الإنجليزية - التركية

تعريف a rise in relative sea level في الإنجليزية التركية القاموس.

transgression
sınırı aşma
transgression
ihlal etme
transgression
çiğneme
transgression
1. Kural çiğneme, kural İhlali2. Ttransgrasyon: deniz seviyesinin yükselmesi ile karaya doğru ilerlemesi3. Haddi asma, günaha girme
transgression
trans gressionalgünah ve hata kabilinden
transgression
günah işleme/ihlal
transgression
ihla1
transgression
(Sosyoloji, Toplumbilim) kural çiğneme
transgression
transgrasyon
transgression
(Sosyoloji, Toplumbilim) ihlal [bataille
transgression
{i} günah işleme, günah
transgression
{i} ihlal

İntihal, akademik etiğin ciddi bir ihlalidir. - Plagiarism is a serious transgression of academic ethics.

transgression
deniz seviyesinin yükselmesi ile karaya doğru ilerlemesi
transgression
{i} günah
transgression
{i} ihlal, bozma
transgression
(Sosyoloji, Toplumbilim) foucault]
transgression
{i} suç
الإنجليزية - الإنجليزية
transgression
a rise in relative sea level

  الواصلة

  a rise in rel·a·tive sea lev·el

  التركية النطق

  ı rayz în relıtîv si levıl

  النطق

  /ə ˈrīz ən ˈrelətəv ˈsē ˈlevəl/ /ə ˈraɪz ɪn ˈrɛlətɪv ˈsiː ˈlɛvəl/

  كلمة اليوم

  gerent
المفضلات