a reverential bow performed in middle eastern cultures

listen to the pronunciation of a reverential bow performed in middle eastern cultures
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
prostration
a reverential bow performed in middle eastern cultures

  الواصلة

  a rev·er·en·tial bow performed in mid·dle east·ern cultures

  التركية النطق

  ı revırenşıl bau pırfôrmd în mîdıl istırn kʌlçırz

  النطق

  /ə ˌrevərˈensʜəl ˈbou pərˈfôrmd ən ˈmədəl ˈēstərn ˈkəlʧərz/ /ə ˌrɛvɜrˈɛnʃəl ˈbaʊ pɜrˈfɔːrmd ɪn ˈmɪdəl ˈiːstɜrn ˈkʌlʧɜrz/

  كلمة اليوم

  stiggins
المفضلات