a response sent by a receiver to indicate successful receipt of a transmission

listen to the pronunciation of a response sent by a receiver to indicate successful receipt of a transmission
الإنجليزية - التركية

تعريف a response sent by a receiver to indicate successful receipt of a transmission في الإنجليزية التركية القاموس.

acknowledgement
{i} alındı
acknowledgement
alındı bildirimi
acknowledgement
{i} teşekkür
acknowledgement
(Ticaret) borcunu tanıma
acknowledgement
(Kanun) itiraf etme
acknowledgement
(Ticaret) teslim makbuzu
acknowledgement
(Kanun) borç ikrar etme
acknowledgement
(Kanun) kabul etme
acknowledgement
ikrar
acknowledgement
(Ticaret) borcun tanınması
acknowledgement
alındılama
acknowledgement
(Ticaret) borcun ikrarı
acknowledgement
tasdik
acknowledgement
(Askeri) alındı, anlaşıldı
acknowledgement
{i} kabul
acknowledgement
{i} alındığını bildirme
acknowledgement
{i} tanıma
acknowledgement
{i} borcun kabulü
acknowledgement
{i} onay
acknowledgement
(Askeri) ALINDI ANLAŞILDI CEVABI: Bir yazının alındığı ve anlaşıldığı hakkında bunu gönderen kimseye, alan tarafından gönderilen mesaj
الإنجليزية - الإنجليزية
acknowledgement

See Wikipedia article on transmission.

a response sent by a receiver to indicate successful receipt of a transmission

  الواصلة

  a re·sponse sent by a re·cei·ver to in·di·cate suc·cess·ful re·ceipt of a trans·mis·sion

  التركية النطق

  ı rispäns sent bay ı risivır tı îndıkeyt sıksesfıl risit ıv ı tränsmîşın

  النطق

  /ə rēˈspäns ˈsent ˈbī ə rēˈsēvər tə ˈəndəˌkāt səkˈsesfəl rēˈsēt əv ə transˈməsʜən/ /ə riːˈspɑːns ˈsɛnt ˈbaɪ ə riːˈsiːvɜr tə ˈɪndəˌkeɪt səkˈsɛsfəl riːˈsiːt əv ə trænsˈmɪʃən/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات