a reservoir that absorbs heat without a significant increase in temperature

listen to the pronunciation of a reservoir that absorbs heat without a significant increase in temperature
الإنجليزية - التركية

تعريف a reservoir that absorbs heat without a significant increase in temperature في الإنجليزية التركية القاموس.

heat sink
soğutucu
heat sink
(Otomotiv) soğutucu bloğu
heat sink
(Askeri) ISI MECRASI (HV.): Sıcaklığın kritik bir parçadan veya parçalardan emilmesine veya başka yere intikaline yarayan bir düzen. Örneğin; burun konisinde sürtünme ile meydana gelen aşırı sıcaklık, emilmek üzere, özel bir metale yöneltilebilir
heat sink
(Nükleer Bilimler) ısı kuyusu,soğutucu
الإنجليزية - الإنجليزية
heat sink
a reservoir that absorbs heat without a significant increase in temperature

  الواصلة

  a res·er·voir that absorbs heat with·out a sig·ni·fi·cant in·crease in tem·pe·ra·ture

  التركية النطق

  ı rezıvwär dhıt ıbzôrbz hit wîdhaut ı sıgnîfîkınt înkris în temprıçır

  النطق

  /ə ˈrezəˌvwär ᴛʜət əbˈzôrbz ˈhēt wəᴛʜˈout ə səgˈnəfəkənt ənˈkrēs ən ˈtemprəʧər/ /ə ˈrɛzəˌvwɑːr ðət əbˈzɔːrbz ˈhiːt wɪðˈaʊt ə səɡˈnɪfɪkənt ɪnˈkriːs ɪn ˈtɛmprəʧɜr/

  كلمة اليوم

  somnolent
المفضلات