a representation by picture or portraiture

listen to the pronunciation of a representation by picture or portraiture
الإنجليزية - التركية

تعريف a representation by picture or portraiture في الإنجليزية التركية القاموس.

depiction
tasvir
depicting
tasvir eden

Tom'un duvarında asılı av sahnesini tasvir eden bir resmi var. - Tom has a painting depicting a hunting scene hanging on his wall.

depicting
tasvir etme
depicting
tanımlama
depiction
tarif etme
portrayal
tanımlama
portrayal
resmini yapma
portrayal
tasvir

O film önemli tarihsel olayların son derece yanlış bir tasviriydi. - That film was an extremely inaccurate portrayal of key historical events.

depicting
Betimleyici, betimleyen
depiction
{i} tarif
depiction
betimleme

Betimleme, bir şirketin tescilli ticari markasını ihlal etti. - The depiction violated a company's registered trademark.

portrayal
{i} rolünü oynama
portrayal
{i} resmetme
portrayal
betimleme/resmetme
portrayal
(Askeri) AYRINTILARIN GÖSTERİLMESİ: Harita üzerinde belli bir kategoriye giren ayrıntıların gösterilmesi
الإنجليزية - الإنجليزية
depiction
portraying
portrayal
depicting
a representation by picture or portraiture
المفضلات