a repetitive response to a question

listen to the pronunciation of a repetitive response to a question
الإنجليزية - الإنجليزية
waffling
a repetitive response to a question

  الواصلة

  a re·pet·i·tive re·sponse to a ques·tion

  التركية النطق

  ı rîpetîtîv rispäns tı ı kwesçın

  النطق

  /ə rəˈpetətəv rēˈspäns tə ə ˈkwesʧən/ /ə rɪˈpɛtɪtɪv riːˈspɑːns tə ə ˈkwɛsʧən/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات