a rationalized mental attitude

listen to the pronunciation of a rationalized mental attitude
الإنجليزية - التركية

تعريف a rationalized mental attitude في الإنجليزية التركية القاموس.

position
konum

Senin konumunu mükemmel şekilde anlıyorum. - I understand your position perfectly.

Sana tavsiye verecek konumda değilim. - I'm not in a position to give you advice.

position
{i} durum

Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa. - Divorce can put mutual friends of the divorcing couple in a difficult position, particularly if it's an acrimonious split.

Tom durumunu netleştirmedi. - Tom didn't make his position clear.

position
(Kanun) yargı
position
pozisyonlandırmak
position
(Ticaret) kişisel görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
yerini belirlemek
position
hal

Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu. - My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.

position

CEO'nun işbirliği yapma konusundaki isteksizliği bizi zor duruma soktu. - The CEO's unwillingness to cooperate put us in a difficult position.

Hükümet konağında iyi bir işi var. - He has a good position in a government office.

position
memuriyet
position
{f} konumla

Takım yıldızları gökyüzündeki yıldızların konumlarını tanımaya yardım etmek için faydalı bir yol olabilir. - Constellations can be a useful way to help identify positions of stars in the sky.

position
{i} fikir
position
{i} duruş
position
(fiil) yerleştirmek, koymak, yerini belirlemek
position
{i} yer

Derin ve saygılı huşuyla şamdanı önceki yerine koydum. - With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in its former position.

Yerinde olsam, onu derhal yaparım. - Were I in your position, I would do it at once.

position
{f} koymak
position
{i} görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
{i} statü
الإنجليزية - الإنجليزية
stance
position
posture
a rationalized mental attitude

  الواصلة

  a ra·tion·al·ized men·tal at·ti·tude

  التركية النطق

  ı räşınılayzd mentıl ätıtud

  النطق

  /ə ˈrasʜənəˌlīzd ˈmentəl ˈatəˌto͞od/ /ə ˈræʃənəˌlaɪzd ˈmɛntəl ˈætəˌtuːd/

  كلمة اليوم

  agnomen
المفضلات