a rate demonstrating an absence of haste or hurry

listen to the pronunciation of a rate demonstrating an absence of haste or hurry
الإنجليزية - التركية

تعريف a rate demonstrating an absence of haste or hurry في الإنجليزية التركية القاموس.

deliberation
{i} kafa yorma (Argo)
deliberateness
düşüncelilik
deliberateness
tedbirlilik
deliberation
düşünüp taşınma
deliberation
tartışma

Perry yüksek sesle tartışmalara alıştı. - Perry became used to the loud deliberations.

deliberation
ihtiyat
deliberation
görüşme

Görüşmeler üç gün sürdü. - The deliberations took three day.

Görüşmeler pazartesi günü devam edecek. - Deliberations will continue Monday.

deliberation
kafa yorma
deliberateness
{i} dikkatlilik
deliberateness
{i} kasıt
deliberation
(isim) üzerinde düşünme, kafa yorma (Argo), danışma; tedbirli olma, ihtiyat
deliberation
{i} tedbirli olma
deliberation
(Mukavele) tartışma, düşünme, göze alma
deliberation
{i} danışma
الإنجليزية - الإنجليزية
slowness
deliberation
deliberateness
a rate demonstrating an absence of haste or hurry

  الواصلة

  a rate dem·on·strat·ing an ab·sence of haste or hur·ry

  التركية النطق

  ı reyt demınstreytîng ın äbsıns ıv heyst ır hıri

  النطق

  /ə ˈrāt ˈdemənˌstrātəɴɢ ən ˈabsəns əv ˈhāst ər ˈhərē/ /ə ˈreɪt ˈdɛmənˌstreɪtɪŋ ən ˈæbsəns əv ˈheɪst ɜr ˈhɜriː/

  كلمة اليوم

  clamant
المفضلات