a railroad track (or its width) broader than the standard 56

listen to the pronunciation of a railroad track (or its width) broader than the standard 56
الإنجليزية - التركية

تعريف a railroad track (or its width) broader than the standard 56 في الإنجليزية التركية القاموس.

broad gauge
geniş hat
broad gauge
geniş ölçü
broad gauge
geniş hatlı demiryolu
broad gauge
geniş hat demiryolu
broad gauge
(Askeri) (GAGE) GENİŞ HAT: Rayları arasında 143.5 cm (4'8 1/2") den çok bir açıklık bulunan demiryolu hattı. Ayrıca bakınız: "narrow gauge" ve "standard gauge"
الإنجليزية - الإنجليزية
broad gauge
a railroad track (or its width) broader than the standard 56
المفضلات