a projection or prediction of future values of a time series

listen to the pronunciation of a projection or prediction of future values of a time series
الإنجليزية - التركية

تعريف a projection or prediction of future values of a time series في الإنجليزية التركية القاموس.

forecast
tahmin etmek
forecast
tahmin

Hava tahminlerine göre yarın kar yağacak. - According to the weather forecast, it will snow tomorrow.

Hava tahmini göre, yarın yağmur yağacak. - According to the weather forecast, it will rain tomorrow.

forecast
(isim) tahmin
forecast
(Bahis) sırasız ikili
forecast
önceden planlamak
forecast
(Ticaret) öngörü
forecast
(Ticaret) öntahmin
forecast
(Askeri) ön tahmin
forecast
öngörüde bulunmak
forecast
{i} kestirim
forecast
{f} tahmin et

Bu işte beklentileri karşılayamayacağını tahmin etmiştim. - I forecasted that you couldn't cut the mustard in this job.

Peygamberler yüzyıllar boyunca dünyanın sonunu önceden tahmin etmiştir. - Prophets have been forecasting the end of the world for centuries.

forecast
{f} tasarlamak
forecast
belirtisi olmak
forecast
(Mukavele) tahmin; önceden tahmin etmek
forecast
{i} tahmi

Hava tahmini göre, yarın yağmur yağacak. - According to the weather forecast, it will rain tomorrow.

Yarın hava tahminine göre kar yağacak. - It will snow tomorrow according to the weather forecast.

forecast
{f} (fore.cast/--ed) önceden tahmin etmek
forecast
hava tahmini

Hava tahmini göre, yarın yağmur yağacak. - According to the weather forecast, it will rain tomorrow.

Yarın hava tahminine göre kar yağacak. - It will snow tomorrow according to the weather forecast.

forecast
(Askeri) ÖN KESTİRMEK, ÖN TAHMİN
الإنجليزية - الإنجليزية
forecast
a projection or prediction of future values of a time series

  الواصلة

  a pro·jec·tion or pre·dic·tion of fu·ture values of a time se·ries

  التركية النطق

  ı prıcekşın ır pridîkşın ıv fyuçır välyuz ıv ı taym sîriz

  النطق

  /ə prəˈʤeksʜən ər prēˈdəksʜən əv ˈfyo͞oʧər ˈvalyo͞oz əv ə ˈtīm ˈsərēz/ /ə prəˈʤɛkʃən ɜr priːˈdɪkʃən əv ˈfjuːʧɜr ˈvæljuːz əv ə ˈtaɪm ˈsɪriːz/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات