a procedure (function) that acts on an object

listen to the pronunciation of a procedure (function) that acts on an object
الإنجليزية - التركية

تعريف a procedure (function) that acts on an object في الإنجليزية التركية القاموس.

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Senin İngilizce öğretme yöntemin saçmadır. - Your method of teaching English is absurd.

O, yeni yöntemi benimsedi. - He adopted the new method.

method
metot

O metotlarında zamanın gerisindedir. - He's behind the times in his methods.

Bu gelmiş geçmiş en iyi metottur. - This is by far the best method.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

method
tertip
method
{i} metod

Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur. - Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence.

Tom defter tutma metodumuzu benimsedi. - Tom adopted our method of bookkeeping.

method
{i} tarz
الإنجليزية - الإنجليزية
method
a procedure (function) that acts on an object
المفضلات