a price less than the proper value

listen to the pronunciation of a price less than the proper value
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} underrate
a price less than the proper value

  الواصلة

  a price less than the prop·er val·ue

  التركية النطق

  ı prays les dhın dhi präpır välyu

  النطق

  /ə ˈprīs ˈles ᴛʜən ᴛʜē ˈpräpər ˈvalyo͞o/ /ə ˈpraɪs ˈlɛs ðən ðiː ˈprɑːpɜr ˈvæljuː/

  كلمة اليوم

  woolly
المفضلات