a prediction in diseases, a sign

listen to the pronunciation of a prediction in diseases, a sign
الإنجليزية - التركية

تعريف a prediction in diseases, a sign في الإنجليزية التركية القاموس.

prognostic
(Tıp) hastalığın seyri
prognostic
kehanet
prognostic
prognostik
prognostic
işaret
prognostic
neticeyi önceden gösteren
prognostic
prognoz için hüküm verdirecek belirti
prognostic
alamet
prognostic
{s} prognoz ile ilgili
prognostic
(Tıp) Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik
prognostic
{s} sonucu önceden haber veren
prognostic
haber veren
prognostic
(Tıp) Prognoz'la ilgili
prognostic
prognozla ilgili
prognostic
{i} belirti
prognostic
kılavuzluk eden
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} prognostic
a prediction in diseases, a sign
المفضلات