a point occupied by troops for tactical reasons

listen to the pronunciation of a point occupied by troops for tactical reasons
الإنجليزية - التركية

تعريف a point occupied by troops for tactical reasons في الإنجليزية التركية القاموس.

position
konum

Ben şimdi size yardım edecek konumda değilim. - I am not now in a position to help you.

Senin konumunu mükemmel şekilde anlıyorum. - I understand your position perfectly.

position
{i} durum

Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa. - Divorce can put mutual friends of the divorcing couple in a difficult position, particularly if it's an acrimonious split.

O, durumunu bana açıkladı. - He explained his position to me.

position
pozisyonlandırmak
position
(Kanun) yargı
position
hal

Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu. - My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.

position
memuriyet
position

CEO'nun işbirliği yapma konusundaki isteksizliği bizi zor duruma soktu. - The CEO's unwillingness to cooperate put us in a difficult position.

Hükümet konağında iyi bir işi var. - He has a good position in a government office.

position
yerini belirlemek
position
{f} konumla

Takım yıldızları gökyüzündeki yıldızların konumlarını tanımaya yardım etmek için faydalı bir yol olabilir. - Constellations can be a useful way to help identify positions of stars in the sky.

military position
askeri makam
position
(fiil) yerleştirmek, koymak, yerini belirlemek
position
{i} fikir
position
{f} koymak
position
{i} duruş
position
{i} görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
{i} yer

Yerimde olsan ne yaparsın? - What would you do if you were in my position?

Bütün oyuncular yerlerindeydi. - All the players were in position.

position
{i} statü
الإنجليزية - الإنجليزية
military position
position
a point occupied by troops for tactical reasons

  الواصلة

  a point occupied by troops for tac·ti·cal reasons

  التركية النطق

  ı poynt äkyıpayd bay trups fôr täktîkıl rizınz

  النطق

  /ə ˈpoint ˈäkyəˌpīd ˈbī ˈtro͞ops ˈfôr ˈtaktəkəl ˈrēzənz/ /ə ˈpɔɪnt ˈɑːkjəˌpaɪd ˈbaɪ ˈtruːps ˈfɔːr ˈtæktɪkəl ˈriːzənz/

  كلمة اليوم

  disinter
المفضلات