a piece of ground for the breeding of rabbits

listen to the pronunciation of a piece of ground for the breeding of rabbits
الإنجليزية - التركية

تعريف a piece of ground for the breeding of rabbits في الإنجليزية التركية القاموس.

warren
av hayvanı  üretim sahası
warren
tavşan kolonisi
warren
aşırı kalabalık yer
warren
labirent gibi yer
a piece of
bir parça

Ben bir parça bagaj satın aldım. - I bought a piece of baggage.

Tom kız kardeşine bir parça kek kesti. - Tom cut his sister a piece of cake.

warren
{i} kalabalık ev
warren
{i} çok tavşan bulunan yer
warren
ırmakta balık üretim sahası
warren
tavşan koloni
warren
{i} kalabalık semt
warren
ağıl
warren
ufak av hayvanları üretim sahası
warren
parmaklıklı yerde yabanıl hayvan üretme imtiyazı
warren
{i} tavşanı bol olan yer
warren
{i} kalabalık mahalle
warren
tavşanın çok olduğu yer
warren
av hayvanı üretim sahası
الإنجليزية - الإنجليزية
warren
piece of ground
tract: an extended area of land
a piece of ground for the breeding of rabbits

  الواصلة

  a piece of ground for the breed·ing of rabbits

  التركية النطق

  ı pis ıv graund fôr dhi bridîng ıv räbıts

  النطق

  /ə ˈpēs əv ˈground ˈfôr ᴛʜē ˈbrēdəɴɢ əv ˈrabəts/ /ə ˈpiːs əv ˈɡraʊnd ˈfɔːr ðiː ˈbriːdɪŋ əv ˈræbəts/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات