a person with the chronic disease of alcoholism

listen to the pronunciation of a person with the chronic disease of alcoholism
الإنجليزية - الإنجليزية
Alcoholic
a person with the chronic disease of alcoholism

  الواصلة

  a per·son with the chro·nic dis·ease of al·co·hol·i·sm

  التركية النطق

  ı pırsın wîdh dhi kränîk dîziz ıv älkıhôlîzım

  النطق

  /ə ˈpərsən wəᴛʜ ᴛʜē ˈkränək dəˈzēz əv ˈalkəˌhôˌləzəm/ /ə ˈpɜrsən wɪð ðiː ˈkrɑːnɪk dɪˈziːz əv ˈælkəˌhɔːˌlɪzəm/

  كلمة اليوم

  pell-mell
المفضلات