a person who wastes time or resources extravagantly

listen to the pronunciation of a person who wastes time or resources extravagantly
الإنجليزية - التركية

تعريف a person who wastes time or resources extravagantly في الإنجليزية التركية القاموس.

wastrel
işe yaramaz adam
wastrel
{i} defolu mal
wastrel
{i} çok müsrif kimse
wastrel
{i} ıskarta
wastrel
{i} işe yaramaz kimse, hayta, serseri
wastrel
bir işe yaramaz kimse
wastrel
{i} işe yaramaz kimse
wastrel
{i} savurgan kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
wastrel
a person who wastes time or resources extravagantly

  الواصلة

  a per·son who wastes time or resources ex·tra·va·gant·ly

  التركية النطق

  ı pırsın hu weysts taym ır risôrsîz eksträvıgıntli

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ˈwāsts ˈtīm ər ˈrēsôrsəz ˌekˈstravəgəntlē/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ˈweɪsts ˈtaɪm ɜr ˈriːsɔːrsɪz ˌɛkˈstrævəɡəntliː/

  كلمة اليوم

  jaywalk
المفضلات