a person who gives up too easily

listen to the pronunciation of a person who gives up too easily
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
quitter
a person who gives up too easily

  الواصلة

  a per·son who gives up too eas·i·ly

  التركية النطق

  ı pırsın hu gîvz ʌp tu izıli

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ˈgəvz ˈəp ˈto͞o ˈēzəlē/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ˈɡɪvz ˈʌp ˈtuː ˈiːzəliː/

  كلمة اليوم

  sic
المفضلات