a person who expects the worst

listen to the pronunciation of a person who expects the worst
الإنجليزية - التركية

تعريف a person who expects the worst في الإنجليزية التركية القاموس.

pessimist
karamsar

Tom asla karamsar değildi. - Tom never was pessimistic.

Siz karamsarsınız, değil mi? - You're pessimistic, aren't you?

pessimist
kötümser

Hasta insanlar kötümser olma eğilimindedirler. - Sick people tend to be pessimistic.

Onun kötümser olma eğilimi var. - He has a tendency to be pessimistic.

pessimist
kötümser kimse
pessimist
{i} karamsar kimse
pessimist
(Tıp) Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist
pessimist
bedbin kimse
pessimist
her şeyin karanlık tarafını gören kimse
pessimist
(Biyoloji) pesimist
الإنجليزية - الإنجليزية
pessimist
a person who expects the worst

  الواصلة

  a per·son who expects the worst

  التركية النطق

  ı pırsın hu îkspeks dhi wırst

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈho͞o əkˈspeks ᴛʜē ˈwərst/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ɪkˈspɛks ðiː ˈwɜrst/

  كلمة اليوم

  sansculotte
المفضلات