a person who expects nothing on a silver platter except tarnish

listen to the pronunciation of a person who expects nothing on a silver platter except tarnish
الإنجليزية - التركية

تعريف a person who expects nothing on a silver platter except tarnish في الإنجليزية التركية القاموس.

pessimist
karamsar

Nasıl bu kadar karamsar olabiliyorsun? - How can you be so pessimistic?

Siz karamsarsınız, değil mi? - You're pessimistic, aren't you?

pessimist
kötümser

Onun kötümser olma eğilimi var. - He has a tendency to be pessimistic.

Hasta insanlar kötümser olma eğilimindedirler. - Sick people tend to be pessimistic.

pessimist
kötümser kimse
pessimist
{i} karamsar kimse
pessimist
(Tıp) Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist
pessimist
bedbin kimse
pessimist
her şeyin karanlık tarafını gören kimse
pessimist
(Biyoloji) pesimist
الإنجليزية - الإنجليزية
pessimist
a person who expects nothing on a silver platter except tarnish

  الواصلة

  a per·son who expects noth·ing on a sil·ver plat·ter ex·cept tar·nish

  التركية النطق

  ı pırsın hu îkspeks nʌthîng ôn ı sîlvır plätır îksept tärnîş

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈho͞o əkˈspeks ˈnəᴛʜəɴɢ ˈôn ə ˈsəlvər ˈplatər əkˈsept ˈtärnəsʜ/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ɪkˈspɛks ˈnʌθɪŋ ˈɔːn ə ˈsɪlvɜr ˈplætɜr ɪkˈsɛpt ˈtɑːrnɪʃ/

  كلمة اليوم

  haplography
المفضلات