a person who enjoys sensuality

listen to the pronunciation of a person who enjoys sensuality
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
sensualist
a person who enjoys sensuality

  الواصلة

  a per·son who enjoys sen·su·al·i·ty

  التركية النطق

  ı pırsın hu encoyz sençıwälıti

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈho͞o enˈʤoiz ˌsenʧəwˈalətē/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ɛnˈʤɔɪz ˌsɛnʧəwˈælətiː/

  كلمة اليوم

  soubrette
المفضلات