a person who drinks alcohol to excess habitually

listen to the pronunciation of a person who drinks alcohol to excess habitually
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
dipsomaniac
soaker
boozer
souse
alky
lush
Alcoholic
a person who drinks alcohol to excess habitually

  الواصلة

  a per·son who drinks al·co·hol to ex·cess ha·bi·tu·al·ly

  التركية النطق

  ı pırsın hu drîngks älkıhäl tı îkses hıbîçuli

  النطق

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ˈdrəɴɢks ˈalkəˌhäl tə əkˈses həˈbəʧo͞olē/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ˈdrɪŋks ˈælkəˌhɑːl tə ɪkˈsɛs həˈbɪʧuːliː/

  كلمة اليوم

  nemesis
المفضلات